• Natječaji

JAVNI POZIV (TRAJNI) Za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Podrškom do osmjeha“

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 8. veljače 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., Program Zaželi – prevencija institucionalizacije, kodni broj Ugovora SF.3.4.11.01.0526 (od 04. ožujka 2024. godine), Općina Orebić u sklopu projekta „Podrškom do osmjeha“ objavljuje:

JAVNI POZIV (TRAJNI)
Za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Podrškom do osmjeha“ SF.3.4.11.01.0526

I.

Uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom:


1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
a. Koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
b. Čiji mjesečni prihodi:
- Za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
- Za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
- Za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta
Koji istovremeno ne koriste slijedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

• Koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
• Koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologiji vještačenja i
• Koje istovremeno ne koriste slijedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja i osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
• Čiji roditelji i drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili statusa njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

II

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom, uz nabavu i podjelu paketa potrepština, uključuje:
• Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
• Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, dostava namirnica, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
• Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

IV

Za ostvarenje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu potrebno je priložiti:
1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:
- Prijava na javni poziv
- Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
- Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva.
NAPOMENA:
- Za osobe starije od 65 godina koji budu uključeni u projekt prije nego krenu projektne aktivnosti biti će obaviješteni o dostavi Potvrde Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža kako za njih tako i za ostale članove kućanstva ako žive u dvočlanom/višečlanom kućanstvu.

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

- Prijava na javni poziv
- Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
- Potvrda o upisu u registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili
Nalaz i mišljenje zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti
- Izjava pripadnika ciljne skupine o broju kućanstva.

NAPOMENA
- Za odrasle osobe s invaliditetom koji budu uključeni u projekt prije nego krenu projektne aktivnosti bit će obaviješteni o dostavi Potvrde Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za članove njihovog kućanstva ako žive u dvočlanom/višečlanom kućanstvu.

V

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta. Zbog ograničenog broja ciljane skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku na adresu:


Općina Orebić
„Za projekt Podrškom do osmijeha“
Obala pomoraca 24,

20250 Orebić


Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel. 020/412-071 i na adresu e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Osobni podatci kandidata za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe projekta „Podrškom do osmijeha“.
Prijavom na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Općina Orebić kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2026. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18).
Svi potrebni obrasci su dostupni na službenoj web stranici Općine Orebić: www.orebic.hr na slijedećim poveznicama:
1. https://www.orebic.hr/dokumenti/file/2030-prijava-na-javni-poziv-sf-3-4-11-01-0526.html
2. https://www.orebic.hr/dokumenti/file/2031-sf-3-4-11-01-0526-izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva.html
kao i u prostorijama Općine Orebić na adresi Obala pomoraca 24, i u uredu Razvojne agencije koja se nalazi u potkrovlju zgrade Pomorskog muzeja Orebić, na adresi Trg Mimbelli 12.

KLASA:  901-01/24-01/04
URBROJ: 2117-17-2-24-04

Orebić, 24.5.2024.

Ispis

Javni poziv za odlazak na gospodarske susrete u sklopu konferencije Global Innovation Summit

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizira javni poziv za odlazak na gospodarske susrete u sklopu sastanka na vrhu i konferencije Global Innovation Summit, koji će se održati u Istanbulu 13. i 14. lipnja 2024. godine.

Primarni cilj odlaska na gospodarske susrete je pronalaženje međunarodnih partnera za istraživačko-razvojne projekte koje sudionici namjeravaju prijaviti u programu Eurostars. Sudionici događanja također mogu imati i dodatne razgovore o komercijalnoj suradnji u sklopu istog događaja.

HAMAG-BICRO će po redoslijedu zaprimanja dodijeliti vaučer od 800 eura za 10 poduzeća. Jedno poduzeće može dobiti jedan vaučer. Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, registriranima u Republici Hrvatskoj. Prijave se zaprimaju putem online obrasca.

Više informacija o javnom pozivu saznajte na  mrežnim stranicama HAMAG - a.

Prijave su otvorene do 12. svibnja 2024. do 23:59 sati. Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Osim prijave HAMAG-BICRO-u, potrebno se registrirati za navedeno događanje  i na platformi B2Match.

Ispis

Objavljen natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima

Dana  26. travnja 2024. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za intervenciju 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz SP ZPP RH 2023.-2027.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz SP ZPP RH 2023.-2027.

 Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe (izuzev zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednik, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR SO 10.000 EUR SO u sektoru voća, povrća i cvijeća te od 3.000 EUR SO 15.000 EUR SO u ostalim sektorima.

Visina javne potpore: od 5.000 do 30.000 EUR

 Intenzitet javne potpore: 85% ukupnih prihvatljivih troškova 

 Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 1. srpnja 2024. od 12:00 sati do 31. srpnja 2024. godine do 12:00 sati

Uvjeti prihvatljivosti korisnika, opći i specifični uvjeti prihvatljivosti projekta i ulaganja, troškova i kriteriji
odabira propisani su Pravilnikom.

Za ulaganja u podizanje novih/restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada korisnik je obavezan do 31. svibnja 2024. dostaviti Tehnološki elaborat i Zahtjev za odobrenje Tehnološkog elaborata na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Detalje objavljenog Natječaja možete pronaći ovdje.

Ispis

Online edukacija „(O)PG - kako ga osnovati, kako poslovati, kako dobiti potporu?”

Imate OPG, ali još niste sigurni koje su vaše obveze i davanja? Želite pokrenuti OPG, a ne znate koji su koraci osnivanja, uvjeti za prodaju proizvoda? Ne znate koji su uvjeti za obavljanje ugostiteljskih i turističkih usluga na OPG-u? Želite znati više o mogućnostima financiranja?

Centar za poduzetništvo organizira besplatnu online edukaciju na temu „(O)PG - kako ga osnovati, kako poslovati, kako dobiti potporu?”.

Pridružite nam se na vrijeme jer obiteljska poljoprivredna gospodarstva imaju ključnu ulogu u hrvatskoj poljoprivredi. Ona osiguravaju održivo gospodarenje prirodnim resursima, čuvaju bioraznolikost te aktivno utječu na zaustavljanje trenda depopulacije i potiču daljnji razvoj ruralnih sredina. Vaša prisutnost na edukaciji pomoći će vam da bolje razumijete sve aspekte poslovanja OPG-a i iskoristite mogućnosti financiranja koje su vam na raspolaganju.

Termin održavanja: 26.04.2024. s početkom u 9:00 sati

Predviđeno trajanje edukacije: 4 sata

Radionicu će voditi Valentina Hažić, poslovna savjetnica s dugogodišnjim iskustvom u savjetovanju poljoprivrednih proizvođača. Po struci je magistar agronomije, sveučilišni specijalist poslovne ekonomije te doktorand na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Vlasnica je obrta Agrotina i članica OPG-a Hažić koje se bavi proizvodnjom i preradom jabuka i grožđa, pružanjem turističko-ugostiteljskih usluga i usluge smještaja. Bavi se razvojem svog OPG-a u smislu planiranja razvojnih investicija i pripremanja projekata za financiranje iz EU fondova.

Za sudjelovanje na edukaciji prijavite se putem:

- poveznice

- maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

- telefona: 020/418-401

Prijavite se već danas i budite korak bliže korisnim informacijama koje će vam pomoći u uspješnom vođenju vašeg OPG-a.

 

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet