• Vijesti

ODOBREN PROJEKT NABAVKE KOMUNALNOG VOZILA KTD-u BILAN

U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ poduzeću KTD Bilanu d.o.o. odobren je projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za ktd. Bilan“ ukupne vrijednosti 1.337.437,00 kuna. 

ora logo
Predmet poziva je nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge. Cilj poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt će se provoditi u trajanju od 9 mjeseci na području Općine Orebić čime je obuhvaćeno oko 3.327 kućanstva i 200 pravnih osoba. U sklopu projekta nabaviti će se novo komunalno vozilo za skupljanje i odvoz komunalnog otpada s navlakačem.

Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za odvojeno sakupljanje otpada što će rezultirati povećanjem količina odvojeno sakupljenog otpada te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Nabaviti će se komunalno vozilo sa novom najmodernijom tehnologijom koja koristi različite filtere koji znatno smanjuju emisije ispušnih plinova i prihvatljiviji su za okoliš. Novonabavljeno vozilo biti će opremljeno opremom koja će ubrzati proces odvojenog sakupljanja otpada te će biti vodonepropusno i imati značajno manji utjecaj na okoliš u vidu sprečavanja istjecanja tekućine, širenja prašine i neugodnih mirisa prilikom sakupljanja biorazgradivog otpada posebice u ljetnim mjesecima. U sklopu projekta planirane su radionice s ciljem podizanja svijesti javnosti o održivom gospodarenju otpadom s naglaskom na važnost sortiranja otpada te obradu/upotrebu biorazgradivog otpada kroz kompostiranje te aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve sadašnje i buduće korisnike usluga.

Provedbom ovog projekta modernizirati će se vozni park, optimizirati proces odvojenog prikupljanja otpada, povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet