• Natječaji

VAUČERI ZA DIGITAIZACIJU - SAZNAJ KAKO SE PRIJAVITI

Saznajte kako se prijaviti za vaučere za digitalizaciju

Centar za poduzetništvo, u suradnji s HAMAG BICRO-om, Razvojnom agencijom Općine Orebić i Poduzetničkim inkubatorom Vela Luka organizira predstavljanja poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjenog mikro, malim i srednjim poduzetnicima diljem Dubrovačko-neretvanske županije.

Kako biste saznali sve o načinu prijave, prihvatljivosti prijavitelja i aktivnosti, rokovima i ostalim uvjetima, pridružite nam se na radionicama:

  • 13. lipnja od 17:00 do 18:30 sati u Poduzetničkom inkubatoru Ploče (Crna rika 7a, Ploče);
  • 14. lipnja od 11:30 do 13:00 sati u Dvorani Općine Orebić (Obala pomoraca 24, Orebić);
  • 14. lipnja od 16:30 do 18:00 sati u Dvorani vijećnice Općine Vela Luka (Obala 3 br. 19, Vela Luka)
  • 15. lipnja od 10:00 do 11:30 sati u Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik (Vukovarska 16, IV kat).

Budući da je broj polaznika ograničen, molimo sve zainteresirane da se prijave putem:

  • maila: czp@hr> (Dubrovnik),
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Ploče),
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Orebić),
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Vela Luka)
  • ili telefona: 020/418-401 (Dubrovnik)

       020/325-594 (Ploče)

       020/412-071 (Orebić)

       091/526-0222 (Vela Luka).

Ispis

J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je  J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta za 2023. godinu .

Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti Podnositelju zahtjeva koji zadovoljava sljedeće uvjete: 
– da je registriran kao fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba 
– da obavlja svoju registriranu djelatnost na otocima ili poluotoku Pelješcu 
– da djelatnici koje zapošljava i za koje traže potporu imaju prebivalište na otocima ili poluotoku Pelješcu 
– da djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru očuvanja radnih mjesta 
– da djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti 
– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika nije veći od 50% 
– da nije financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i slično) 
– da obavlja djelatnost iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije 
- da nije kao poduzetnik primio potpore male vrijednosti u iznosu od 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. 
 
Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.  
 
Podnositelj zahtjeva na otocima druge skupine (poluotok Pelješac) imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje bez doprinosa na plaću.  
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz ispunjeni i potpisani Obrazac 1. mora biti priložena sljedeća dokumentacija: 
1) Dokaz o pravnom statusu i sjedištu Podnositelja zahtjeva (izvadak iz nadležnog registra ili rješenje o obavljanju djelatnosti). Napomena: za Podnositelje zahtjeva koji nemaju sjedište na otocima obavezan je i dokaz o obavljanju djelatnosti na otoku (dokaz o pravu korištenja/zakupa prostora/zemljišta za obavljanje djelatnosti, akt o dodjeli koncesije, ili, ovisno o djelatnosti, drugi dokaz iz kojega je razvidno obavljanje djelatnosti na otoku). 
2) Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o podmirenju svih obveza prema Republici Hrvatskoj (stanje duga mora biti nula (0) kuna); isprava ne smije biti starija više od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva 
3) Važeća Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku 
4) Preslika važeće osobne iskaznice ili preslika uvjerenja o prebivalištu koja nije starija od 15 dana, a podnosi se za svakog djelatnika na ime kojega se traži potpora 
5) IP obrazac za 2022. godinu za svakog djelatnika na ime kojega se traži potpora, ovjeren od strane Podnositelja zahtjeva, iz kojeg je razvidno da djelatnici koje zapošljava rade tog Podnositelja zahtjeva svih dvanaest mjeseci u 2022. godini (za mjeru očuvanja radnih mjesta), odnosno najmanje šest mjeseci bez prekida u 2022. godini (za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti i za svako novootvoreno radno mjesto)
6) Za samozaposlene poslodavce: potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za 2022. godinu 
7) Podaci o djelatnicima za koje se traži potpora (Obrazac 2) 
8) Izjava o prihvatljivosti Podnositelja zahtjeva (Obrazac 3) 
9) Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4) 
10) Izjava o povezanim društvima (Obrazac 5)   
 
 Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 19. lipnja 2023.
 
Više informacije o Javnom pozivu možete pronaći na sljedećem linku:  https://www.google.com/url?q=https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%2520ministarstvu/Regionalni%2520razvoj/Otoci%2520i%2520priobalje/2023//Javni%2520poziv%2520za%2520dodjelu%2520potpora%2520mv%2520oto%25C4%258Dnim%2520poslodavcima.pdf&source=gmail&ust=1685175370458000&usg=AOvVaw0udPHo4rrPNB4TBiwzTVgg">https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/Otoci%20i%20priobalje/2023//Javni%20poziv%20za%20dodjelu%20potpora%20mv%20oto%C4%8Dnim%20poslodavcima.pdf

Ispis

Poziv - mentoriranje poduzetnika HAMAG BICRO

 

HAMAG-BICRO je objavio poziv za besplatnu uslugu mentorstva za:

 

 - pravne osobe definirane kao mikro i mali poduzetnici i

 - fizičke osobe s namjerom osnivanja mikro ili malog poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

na temu:

 - pokretanja poslovanja i/ili

 - razvoja poslovanja.

 

Cilj poziva je pružiti besplatnu pomoć poduzetnicima u pokretanju ili razvoju poslovanja u različitim segmentima (bez obzira radi li se primjerice o razvoju proizvodnje, dizajna, marketingu i oglašavanju, pravnom savjetovanju, itd.), te jedan prijavitelj može imati najviše 30 sati mentoriranja s jednim ili više mentora.

Mentori pokrivaju sljedeća područja poslovne stručnosti, te sektore gospodarskih djelatnosti .

Prijavitelj se prijavljuje putem prijavnog obrasca jednoj od sljedećih poduzetničkih potpornih institucija, te iste predlažu po 3 mentora ovisno koji poslovni izazov želite riješiti / na koje pitanje želite dobiti odgovor kroz proces mentoriranja.

Poziv je objavljen na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a: https://hamagbicro.hr/poduzetnici-prijavite-se-za-besplatne-savjete-mreze-mentora-u-okviru-projekta-bond-2/ .

Ispis

Obavijest - rad sa strankama 24 i 25.04.2023.

Poštovani,

Razvojna agencija Općine Orebić dana 24. i 25.04.2023.g., neće primati stranke u uredu Razvojne agencije (zgrada Pomorskog muzeja Orebić) radi službenog puta. Kontaktirati  nas možete online putem e-pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Hvala Vam na razumijevanju.

Ispis

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv za dodjelu sredstava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv za dodjelu sredstava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu za koji će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost biti provedbeno tijelo. Cilj poziva je da poduzeća sama proizvode energiju za vlastite potrebe čime bi, između ostalog, smanjila ovisnost o nabavi energije na tržištu i troškove energenata.
 
Vrijednost Poziva iznosi 60 milijuna eura (više od 450 milijuna kuna), a bespovratni iznos koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi između 100 tisuća i maksimalno dva milijuna eura. Prijavitelji mogu imati više projekata, a maksimalni iznos koji može ostvariti jedan prijavitelj je 4 milijuna eura.
 
Kroz realizaciju Poziva cilj je utjecati na smanjenje smanjenje emisija stakleničkih plinova (60 000 t CO2/god), povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (80MW), uštedu energije (140.000 MWh godišnje), te povećanje kapaciteta skladištenja energije (20MWh).
 
Investicije mogu biti za izgradnju integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu, izgradnju elektrana na biomasuizgradnja elektrane na bioplin, postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) te projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu. 
 
Poziv je dostupan na poveznici https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet