• Natječaji

Javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti u trajanju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine.

U cilju učinkovite provedbe procesa industrijske tranzicije izrađen je Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske koji se temelji na dostupnim resursima i potencijalu za njegovo korištenje, identifikaciji konkurentnih prednosti te pametnoj specijalizaciji regionalnoga gospodarstva u nišama više dodane vrijednosti.

Planovi za industrijsku tranziciju će potaknuti strukturne promjene kroz vertikalnu logiku intervencija u cilju modernizacije, diversifikacije, tranzicije ili uvođenja radikalnih promjena u regionalna gospodarstva, te će predstavljati nadogradnju horizontalnih javnih politika dajući strateški okvir za učinkovito korištenje proračunskih i EU sredstava za industrijsku tranziciju.

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju Ministarstvo je pristupilo mapiranju dionika raspisujući javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti:

RLV Plavi rast Jadranske Hrvatske
RLV Zdravlje Jadranske Hrvatske
RLV Pametna industrija Jadranske Hrvatske
RLV Zeleni rast Jadranske Hrvatske
RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Jadranske Hrvatske.

Potencijalni dionici u lancima vrijednosti su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, obrtnici, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, te inovacijski klasteri.

Prijavni obrazac, kao i ostala dokumentacija javnog poziva dostupna je na stranicama Strukturnih fondova - poveznica za pristup.

Plan za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske se nalazi u nastavku:

Ispis

Objavljen deseti natječaj LAG-a za provedbu TO 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (TO 6.4.1. PRR RH)

 

Lokalna akcijska grupa “LAG 5” objavljuje 28. veljače 2022. godine deseti natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. i drugi za TO 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (sukladan TO 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH)
 
PREDMET NATJEČAJA: Dodjela potpore male vrijednosti – de minimis potpore za provedbu tipa operacije 2.1.2. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a 5, u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj te Grad Korčula.

SVRHA NATJEČAJA: Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih i/ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 902.417,32 HRK.
 
NOSITELJ PROJEKTA mora biti fizička ili pravna osoba (OPG, obrt, zadruga, trgovačko društvo) upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu, registrirana za bavljenje djelatnošću u sektoru kojeg razvija najmanje 90 dana od dana objave Natječaja, imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000,00 EUR. Uz navedeno, nositelj projekta mora zadovoljiti i sve ostale kriterije prihvatljivosti sukladno dijelu 2.1. Natječaja.
 
Ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 250.000,00 EUR (s PDV-om).
 
Najviši iznos javne potpore je 60.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najniži 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 
INTENZITET POTPORE: do 70% prihvatljivih troškova. Nositelj projekta može ostvariti dodatnih 20% (ukupno 90%) ukoliko projekt zadovoljava barem jedan od sljedećih kriterija: a) zajednički korisnik; b) zajednički interes; c) inovativnost projekta na lokalnoj razini; d) javni pristup provedenom projektu.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje, kupnju novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme te kupnju živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti u sljedećim sektorima: turizam u ruralnim područjima, tradicijski i umjetnički obrti, usluge u ruralnim područjima te prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda, u skladu s propisima koji uređuju pojedina područja. Projektom korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta u razdoblju unutar 24 mjeseca od dana podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.
 
Prijave projekata podnose se od 15. ožujka 2022. godine do 15. travnja 2022. godine isključivo preporučenom poštom na adresu: Lokalna akcijska grupa ''LAG 5'', Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula.
 
Prijave projekta podnose se sukladno Natječaju LAG-a 5 TO 2.1.2., koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.
 
Info radionice za 10. LAG natječaj TO 2.1.2. održavaju se:
 
03. ožujka 2022. (četvrtak) u Veloj Luci u općinskoj vijećnici, s početkom u 09:00 sati
03. ožujka 2022. (četvrtak) u Korčuli u gradskoj vijećnici, s početkom u 12:30 sati
04. ožujka 2022. (petak) u Orebiću u dvorani Općine Orebić, s početkom u 10:00 sati
07. ožujka 2022. (ponedjeljak) u Putnikovićima u Domu vinarske tradicije, s početkom u 10:00 sati
08. ožujka 2022. (utorak) online, putem Google Meet aplikacije na linku
https://meet.google.com/sos-rwfp-fky, s početkom u 10:00 sati

Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do 15 dana prije završetka podnošenja prijava projekata isključivo putem e-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5 kao prilog ovom natječaju.
 
Tekst natječaja te pripadajući obrasci i prilozi dostupni su na ovoj poveznici.

 

Ispis

Objavljeni pozivi za programe udruga Dubrovačko-neretvanske županije iz područja zdravstva, socijalne skrbi, za osobe s invaliditetom, djece i mladih

Dubrovačko-neretvanska županija je objavila sljedeća dva poziva:

  • Poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem promicanja zdravog razvoja i odrastanja djece i mladih te uključivanja mladih u društveni život zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu

Udruge koje su programski usmjerene na rad u području skrbi o djeci i mladima, mogu prijaviti najviše jedan program/projekt koji se odnosi na prevenciju štetnih oblika ponašanja djece i mladih, organizaciju slobodnog vremena djece i mladih u svrhu zdravog odrastanja te aktivnog uključivanja mladih u društveni život zajednice.
Iznos koji neprofitna organizacija može ostvariti za program iznosi od 2.000 do 10.000 kuna.
Poziv je otvoren do 28. ožujka 2022. godine. Prijave se podnose na obrascima koji se nalaze na ovoj poveznici.

 

  • Poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom za 2022. godinu 

Udruge čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom, mogu prijaviti program/projekt za prioritetno područje:

  1. Skrb o odraslim osobama s psihosocijalnim smetnjama/mentalnim oštećenjima,
  2. Unapređenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju,
  3. Programsko djelovanje protiv ovisnosti o opijatima,
  4. Unaprjeđenje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba,
  5. Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom.

Iznos koji neprofitna organizacija može ostvariti za program iznosi od 2.000 do 20.000 kuna. 
Poziv je otvoren do 28. ožujka 2022. godine. Prijave se podnose na obrascima koji se nalaze na ovoj poveznici.

Ispis

Razvojna agencija Općine Orebić sudjelovala na radionici "Analiza financijskih izvještaja"

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i udruga Mreža BOND organizirali su u Makarskoj dvodnevnu radionicu (27. i 28.01.2022.g.) o analizi financijskih izvještaja. Radionici su prisustvovali predstavnici poduzetničkih potpornih institucija iz Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. U okviru radionice prezentirana je detaljna analiza financijskih izvještaja. Polaznicima se prvo obratio Mladen Buvinić, voditelj Centra za razvoj poduzetništva i suorganizator ove radionice, a projekt BOND 2 predstavila je Josipa Markušić, članica BOND projektnog tima iz HAMAG-BICRO-a. Prisutne je potom pozdravila Lidija Vukadin Vranješ, ravnateljica Makarske razvojne agencije, izrazivši zadovoljstvo članstvom u Mreži BOND i posebno naglasivši korisnost edukacija održanih u sklopu projekta: „Prvenstveno, upoznali smo se i umrežili s brojnim kolegama diljem Hrvatske, redovito razmjenjujemo iskustva kao i važne informacije. Sudjelovanje naših djelatnika na edukacijama značajno je unaprijedilo uslugu prema našim korisnicima te se radujemo svakoj idućoj radionici i događaju u okviru ove mreže.“ Radionicu je održao Nikola Nikšić, CMC i ovlašteni računovođa, iz tvrtke Mirakul d.o.o., istaknuo je odgovornost PPI-jeva u savjetovanju poduzetnika. Govorio je o temeljnim financijskim izvješćima, tehnikama i alatima optimizacije bilance, horizontalnoj i vertikalnoj analizi, trendovima i promjenama u ekonomiji, likvidnosti poduzeća, zaduženosti, rentabilnosti. Spomenuo je i trenutnu situaciju vezanu uz pandemiju i objasnio kako osigurati kvalitetno financijsko poslovanje neovisno o krizi. Istaknuo je potrebu prilagodbe poduzeća pandemiji i krizi, koje su rezultirale i promjenom navika potrošača (okretanje zdravim navikama, prirodi i sl.), što znatno utječe na poduzetnike.

Osim same radionice, polaznici su posjetili i Centar za posjetitelje Makarska te Interpretacijski centar Veliki kaštel Kotišina.

Radionica se održala u okviru Razvoja usluge digitalnog alata za financijsku analizu poduzeća s naglaskom na analizu financijskih izvještaja, kojom prilikom je zaposlenicima poduzetničkih potpornih institucija prezentiran alat koji će im pomoći u analizi financijskih izvještaja poduzeća koje savjetuju. Financijska analiza bitna je kako bi se poduzetnike moglo usmjeriti u adekvatne vrste financiranja njihovih projekata, bilo kroz programe kreditiranja koje nude banke i državne institucije poput HBOR-a i HAMAG-BICRO-a, bilo kroz bespovratne potpore osigurane iz EU fondova.

Cilj radionice je bio upoznati se s konkretnim potrebama poduzetničkih potpornih institucija na terenu, u radu s poduzetnicima te dati svoje prijedloge za razvoj alata koji će im pomoći u lakšem i kvalitetnijem utvrđivanju financijskih pokazatelja poslovanja nekog poduzeća. Ovakav sustavan način rada primjenjivao bi se u svim poduzetničkim potpornim institucijama koje su članice Mreže BOND, a rasprostranjene su na području čitave Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta BOND iznosi 50.000.000,00 kuna.

Projekt BOND 2, čiji je sudionik i Razvojna agencija Općine Orebić,  vrijedan je 50.000.000,00 kuna, sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ispis

Objavljen novi Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti Natječaj za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 3.000.000,00 kuna, a svrha natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu.

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet potpore je do 100%.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 1. ožujka 2022. godine do 12:00 sati 30. rujna 2022. godine.

Natječaj i sve detalje pogledajte ovdje.

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet