Obavijest o provjeri znanja - Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Orebić

Pismena provjera znanja i sposobnosti u postupku natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Orebić, obavit će se 16. siječnja. 2019. godine u 11,00 sati, u prostorijama Općine Orebić na adresi Obala pomoraca 24., Orebić.

Na provjeru znanja poziva se kandidatkinja koja ispunjava opće i posebne uvjete za prijam na rad na mjesto ravnatelja razvojne agencije i to Dolores Tolj iz Orebića.

Ukoliko kandidatkinja ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.

Nakon obavljene pismene provjere, ukoliko kandidatkinja zadovolji održat će se intervju.

Za Povjerenstvo
Ines Vlahović Cibilić, dipl.iur

Dokument možete preuzeti ovdje:

Obavijest o provjeri znanja

Ispis