• Natječaji

 • Naslovnica
 • Novosti
 • Natječaji
 • Najava dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

Najava dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko – neretvanske županije Vas poziva na četvrtu radionicu za dionike za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Pelješac (PU 6147).

Radionica će se održati dana

24. studenog 2021. godine (srijeda)

od 10:00 do 14:30 h

u dvorani Općine Orebić

(Obala pomoraca 24, Orebić)

Ciljevi radionice su:

 • Prezentacija rezultata dosadašnjih radionica
 • Prezentacija i dorada prijedloga vizije
 • Prezentacija tema i ciljeva
 • Izrada prijedloga aktivnosti, s prioritetima i provoditeljima

Molimo vas da putem ove poveznice najkasnije prijavite Vaše sudjelovanje na radionici. Detaljan program radionice bit će dostavljen sudionicima po zaprimanju svih prijava za sudjelovanje.  Za sudionike radionice osigurano je osvježenje.

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju, ulazak u prostor održavanja radionice bit će dozvoljen samo uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenu odnosno testiranju, a sve sukladno Odlukama donesenim od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje zaraze korona virusom.

Plan upravljanja je strateški dokument propisan Zakonom o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a izrađuje se za 9 područja ekološke mreže i 4 zaštićena područja poluotoka Pelješca.

Ova radionica će obuhvatiti sljedeća područja Plana upravljanja:

 • HR3000150 Pelješac-od uvale Rasoka do rta Osičac
 • HR3000476 Uvala Divna-Pelješac
 • HR2000525 Orebić-Osičac
 • HR2001203 Izvor špilja kod Jurjevića
 • Posebni rezervat šumske vegetacije-Čempresada pod Gospu
 • Spomenik parkovne arhitekture, skupina stabala-Orebić

Sudjelovanje dionika u izradi Plana upravljanja od iznimne je važnosti za njegovu relevantnost i kasniju učinkovitu provedbu. Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete kvaliteti 

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet