• Vijesti

Za unaprjeđenje cjelogodišnje turističke ponude u 2022. osigurano 13 milijuna kuna

S ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva i razvoja održivog turizma Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, za koji je u ovoj godini osigurano 13 milijuna kuna.

Program u središte pozornosti stavlja povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, razvoj turizma na turistički slabije razvijenim područjima, razvoj dodatnih sadržaja s ciljem razvijanja cjelogodišnjeg turizma te zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma. Kroz posebnu mjeru sredstva su usmjerena i na oporavak turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.

Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge. Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od dvije mjere.
 
Kroz mjeru A podupire se povećanje standarda, kvalitete, dodatne ponude, održivosti i sigurnosti smještajnih objekata vrste hoteli i kampovi te postojećih ili novih ugostiteljskih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište, objekt za robinzonski smještaj), sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti, kao što su: podizanje kvalitete, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje smještajnih kapaciteta, ulaganje u povećanje sigurnosti kroz digitalizaciju i automatizaciju poslovanja i opremanje objekata automatskim vanjskim defibrilatorom, poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom, ulaganja u e-punionice za električna vozila, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.
 
Mjera B je usmjerena na pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije kako bi se čim prije omogućilo saniranje posljedica potresa (isključujući konstrukcijsku obnovu građevine) i nastavak poslovanja postojećih ugostiteljskih objekata kroz financiranje opremanja i sanacije unutrašnjeg prostora ugostiteljskog objekta, nabavu opreme i strojeva potrebnih za rad ili preseljenje ugostiteljske djelatnosti u drugi (zamjenski) prostor.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na ovoj poveznici.

Ispis

Objavljen 9. natječaj LAG-a za provedbu tipa operacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (TO 6.3.1. PRR RH)

LAG 5 objavljuje 21. srpnja 2021. godine deveti natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja; referentna oznaka natječaja: 21/https://www.google.com/url?q=http://1.1.4.&source=gmail&ust=1627018341964000&usg=AFQjCNH1Eqe7otNFhyDnwqei5e4O6sURrA">1.1.4.).

 
PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području „LAG-a 5“ u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula.
 
RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 2.265.570,00 HRK.
 
POTENCIJALNI KORISNIK mora biti:

  • upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
  • mikro ili malo poduzeće
  • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
            a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
            b. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
            c. obrt
            d. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
            e. zadruga.


Nositelju projekta za ovaj tip operacije može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.
 
IZNOS I INTENZITET POTPORE: Visina javne potpore po projektu iznosi 113.278,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 100%.
 
Isplata javne potpore se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

  • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade  proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.
 
Napomena:
Detaljna pojašnjenja prihvatljivih aktivnosti nalaze se u tekstu Natječaja.
PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.
 
Prijave projekata podnose se od 06.08.2021. do 06.09.2021. isključivo preporučenom poštom na adresu:
Lokalna akcijska grupa ''LAG 5''
Trg sv. Justine 13
20260 Korčula
 
Prijave projekta podnose se sukladno Natječaju LAG-a 5, TO 1.1.4., koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja, i dostupni su na https://www.google.com/url?q=https://lag5.us3.list-manage.com/track/click?u%3Dc2ea6255e95561e2901ff0074%26id%3D8b1d83af30%26e%3D0bfb14dd90&source=gmail&ust=1627018341964000&usg=AFQjCNETTaNc358XS5nlFQ5x-W9JucTUEQ">ovoj poveznici.
 
Info radionice za 9. LAG natječaj TO 1.1.4. održavaju se:
• 26. srpnja (ponedjeljak) u Potomju u 10:00 sati, u prostorijama Hrvatske glazbe Potomje;
• 26. srpnja (ponedjeljak) u Lumbardi u 19:00 sati, u Kino sali na Levantu;
• 27. srpnja (utorak) u Lastovu u 13:00 sati u prostorijama Općine Lastovo;
• 28. srpnja (srijeda) u Čari u 18:00 sati u Domu kulture;
• 29. srpnja (četvrtak) u Putnikovićima u 10:00 sati, Dom vinarske tradicije Putniković;
• 30. srpnja (petak) u Babinom polju, otok Mljet u 9:00 sati, Dom kulture Zabrežje.

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet