• Razvojna agencija Općine Orebić

  O nama - osnovni podaci i opće informacije

Opće informacije - Razvojna agencija Općine Orebić

Javna ustanova Razvojna agencija Općine Orebić – ORA djeluje sa svrhom poticanja razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva na području Općine Orebić. Osnivač Agencije je Općine Orebić, a Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj. Razvojna agencija Općine Orebić upisana je u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture RH (JRPI). 

Misija Agencije je poduprijeti rast i razvoj svih dionika lokalne zajednice kroz učinkovito korištenje EU fondova, djelovati na privlačenju domaćih i stranih investicija te zajedničkom suradnjom s drugim subjektima stvoriti plodnu poduzetničku klimu.

 U Agenciji su zaposlene dvije osobe: ravnateljica i viši savjetnik za strateško planiranje.

Razvojna agencija Općine Orebić je započela s radom u mjesecu ožujku 2019. godine.

Djelatnosti Agencije su sljedeće:

 • Razmjena informacija u svrhu lokalnog i regionalnog razvoja
 • Poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnog društva Općine Orebić
 • Komunikacija i suradnja s ostalim jedinicama lokalne samouprave, županijom i razvojnim agencijama u poticanju zajedničkih razvojnih projekata
  Stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstava
 • Izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva
 • Posredovanje u suradnji s nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama
 • Privlačenje direktnih stranih investicija (FDI - foreign direct investment) i domaćih investicija
 • Izrada strateško - planske dokumentacije
 • Koordiniranje izrade strategije razvoja Općine Orebić
 • Koordiniranje izrade akcijskih planova za provedbu strategije razvoja Općine Orebić
 • Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja
 • Suradnja s institucijama EU
 • Poticanje pripreme razvojnih projekata na području lokalne samouprave
 • Sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije
 • Suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja provedbe zajedničkih projekata
 • Sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
 • Priprema i provedba razvojnih programa i projekata Općine Orebić financiranih iz sredstava EU fondova
 • Poticanje javno - privatnih i javno - civilnih međusektorskih partnerstava
 • Razvoj poduzetničke infrastrukture
 • Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
 • Izgrađivanje institucionalnog kapaciteta
 • Promocija gospodarstva i turizma Općine Orebić
 • Organiziranje i provođenje edukativnih i obrazovnih programa za javni, civilni i gospodarski sektor
 • Informiranje i savjetovanje javnog, civilnog i gospodarskog sektora
 • Pomoć Općini Orebić i drugim partnerima u pripremi projekata u skladu s županijskim i nacionalnim razvojnim strategijama u pripremama prijava za financiranje iz nacionalnih i EU izvora financiranja
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske

Tijela Agencije su:
Upravno vijeće
Ravnatelj

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Upravno vijeće Razvojne agencije Općine Orebić ORA:
Gordana Mustapić, predsjednica
Nikša Arambašić, član
Pavle Andričević, član

MBS: 060390873
OIB: 07502398660

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet