NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA U OPĆINI OREBIĆ

Ovim projektom planirana je nabava komunalne opreme koja pridonosi unaprjeđenju kvalitete komunalnog standarda i od ključne je važnosti za podizanje razine komunalne usluge i svijesti o potrebi zaštite okoliša.

Cilj ovog projekta je uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanje komunalnog otpada na području Općine Orebić u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Procijenjena vrijednost prijavljenog projekta iznosi 3.500.000,00 kuna. Projekt je odobren u vrijednosti od 2.300.000,00 kuna.

Tags: Projekti u provedbi

Ispis