• Projekti u pripremi

OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA OREBIĆ

Predmet ovog projekta je opremanje Dječjeg vrtića u Orebiću. Dječji vrtić Orebić nalazi se u mjestu Orebić.

Dječji vrtić Orebić se svakodnevno pohađa 200 djece rane i Predškolske dobi, od najmlađih koja još nisu proslavila prvi rođendan do polaska u školu. Dječji vrtić Orebić na zadovoljava potrebe najmlađih mještana prvenstveno zbog dotrajalosti namještaja i opreme čija je zamjena prijeko potrebna. Nabavkom didaktičke opreme namjerava se pružiti djeci poticajni okvir u kojem mogu razvijati niz tjelesnih i mentalnih sposobnosti te ih stimulirati na što veći broj aktivnosti, pokreta, improviziranja, maštanja i sl. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 300.000, 00 kuna. Projekt će biti prijavljen na natječaj LAG-a 5 za provedbu tipa operacije 3.1.1. "Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo".

Tags: Projekti u pripremi

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet